OFERTA

Proponuję Państwu:

  • Audyt istniejących umów ubezpieczenia,
  • Ocenę ryzyka,
  • Skonstruowanie programu ubezpieczeniowego, zapewniającego maksymalną ochronę przy jednoczesnej optymalizacji kosztów,
  • Negocjacje z zakładami ubezpieczeń w celu osiągnięcia szerszego zakresu ubezpieczenia niż standardowo proponowane,
  • Bieżącą obsługę ubezpieczeń,
  • Sprawny proces likwidacji szkód,
  • Doradztwo ubezpieczeniowe.